ΤΙΤΛΟΣ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΥΛΟΥ ΠΤΩΧΟΥ, ΜΕΣΣΗΝΗ, ΤΚ 24200
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 27223 60138
ΦΑΞ : 27220 22752
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 05-12-2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ : ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1181-81/2017
Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 25.7336.0003
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 42.793,64 €
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 18-12-2017
ΩΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (ΕΩΣ) : 14:45 M.M.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 19-12-2017
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 12:00

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ :