ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ΜΕΣΣΗΝΗ       10 – 01 – 2020

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                               ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.      481

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΠΡΟΣ: α) Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου
  β) Αθανασόπουλο Γεώργιο  Δήμαρχο
  γ) Προέδρους & Εκπροσώπους   Τοπικών Κοινοτήτων

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

          Καλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό κατάστημα & στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δημάρχου Π. Πτωχού» στις 15 Ιανουαρίου 2020 ημέρα  Τετάρτη  και ώρα. 18:00  όπου θα γίνει η 2η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 Νικόλαος Φύκιρης

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΣΤΙΣ  15/ 01/2020

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ  481/10– 01 – 2020  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Άρθρο 74 του Ν.4555/18)

α/α ΘΕΜΑΤΑ  
1.      Τροποποίηση της 541/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης
2.      Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα δακοκτονίας έτους 2020-Δολωματικοί από εδάφους ψεκασμοί
3.      Ορισμός – Συγκρότηση  Επιτροπής Εμποροπανήγυρης  Μεσσήνης
4.      Διαγραφή  βεβαιωμένων  τροφείων
5.      Έγκριση της υπ’ αρ. 1363-72/2019 μελέτης του Δήμου Μεσσήνης με θέμα: «Προμήθεια οχημάτων καθαριότητας του Δήμου Μεσσήνης»
6.      Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος – προϋπολογισμού
7.      Έγκριση Πρωτοκόλλων Παροχής Υπηρεσιών