29-01-2018 ημέρα Δευτέρα   & ώρα 19:00  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 2η