ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Μεσσήνη    06 –12  – 2019 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                             Αριθ. Πρωτ:  23871

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                             

  Προς:   Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

    Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

           Παρακαλείστε όπως στις  10 – 12 – 2019 ημέρα  Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, στο γραφείο συσκέψεων (2ος όροφος), όπου θα γίνει η , με συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:

1 Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστημάτων
2 Έγκριση Κανονισμού  προστασίας του περιβάλλοντος του  Δήμου Μεσσήνης
3 Τροποποίηση κανονισμού  λειτουργίας αθλητικών χώρων του Δήμου Μεσσήνης
4 Λήψη απόφασης επί των αιτημάτων για θέση στάθμευσης για εξυπηρέτηση ατόμων Α.Μ.Ε.Α.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αθανασόπουλος Γεώργιος

Δήμαρχος