Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 4η συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δημάρχου Π. Πτωχού» την 1η Μαρτίου 2018 ημέρα Πέμπτη &ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 4η ώρα 19:00 μ.μ