Τίτλος Δραστηριότητας: Σχεδιάζοντας το κλειδί του Σολ

Τάξη: έως και Β δημοτικού

Προτεινόμενος χρόνος ενασχόλησης: 10 λεπτά

 Εκτυπώνουμε την εικόνα και μαθαίνουμε να σχεδιάζουμε το κλειδί του Σολ στο πεντάγραμμο.

 

 

 

Βρείτε την δραστηριότητα σε εκτυπώσιμη μορφή εδώ: