ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Σημαδεύω και στοχεύω

ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Ανάπτυξη των ικανοτήτων συγκέντρωσης και ακρίβειας

Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα: 5-12 ετών
Προτεινόμενος χρόνος ενασχόλησης: 20 λεπτά

Βρείτε τη δραστηριότητα και εδώ:

Σημαδεύω και Στοχεύω