Συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μεσσήνης θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18-04-2019 και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημαρχιακό Κατάστημα Μεσσήνης (αίθουσα Δ.Σ.) με θέμα την λήψη μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών έτους 2019.