Τίτλος Δραστηριότητας: Τα όργανα της ορχήστρας

Η δραστηριότητα απευθύνεται σε παιδιά Β’ – ΣΤ’ Δημοτικού

 Εκτιμώμενη διάρκεια χρόνου: 18 λεπτά 

Ακολουθούμε τον παρακάτω σύνδεσμο, για να δούμε το βίντεο.

https://www.youtube.com/watch?v=Q3CDmAdGU4Y