Τίτλος Δραστηριότητας:  «Τα συναισθήματά μου και εγώ»

Προτεινόμενες ηλιακές ομάδες: 8- 12 ετών

Προτεινόμενος χρόνος ενασχόλησης: 2 ώρες

Διδακτικοί στόχοι: οι μαθητές να μάθουν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, να παρατηρούν και να αναγνωρίζουν τα συναισθήματα της χαράς, της λύπης, του θυμού και του φόβου και να αναπτύξουν την παρατηρητικότητα και τη λεπτή τους κινητικότητα.

Βρείτε την δραστηριότητα σε εκτυπώσιμη μορφή  εδώ:

Τα συναισθήματα μου και εγώ