Ο Δήμος Μεσσήνης εφαρμόζοντας τις οδηγίες της σταδιακής άρσης των περιοριστικών μέτρων μετακίνησης της σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, ανακοινώνει ότι οι Δημότες μπορούν να εξυπηρετούνται ως εξής:

-Τηλεφωνικά στον αριθμό: 27223-60100.

-Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στη διεύθυνση: messini@messini.gr

-Στις υπηρεσίες του Δήμου θα προσέρχονται μόνο εφόσον το αίτημά τους δεν δύναται να πραγματοποιηθεί με τους δύο προαναφερόμενους τρόπους και ΜΟΝΟ κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.