Η Τηλεφωνική Γραμμή Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας «197» αποτελεί Υπηρεσιακή Μονάδα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.). Στελεχώνεται με έμπειρους ειδικά εκπαιδευμένους ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Λειτουργεί όλο το 24ωρο, καθημερινά όλο το χρόνο, και αποτελεί το βασικό αποδέκτη των επειγόντων αιτημάτων κοινωνικής βοήθειας.

Η Γραμμή «197» αποτελεί Εθνική Υπηρεσία για την παροχή επείγουσας ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης σε πληθυσμιακές ομάδες που διέρχονται καταστάσεις κρίσης και έκτακτης ανάγκης.

Οι κλήσεις στην Τηλεφωνική Γραμμή Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας «197» είναι δωρεάν.