ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Μεσσήνη  09-10-2020

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ                                                                     

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘ.ΧΙΩΤΗ

Πληροφ:Θεοδωρόπουλος Φ. Κων/νος

Τηλ: 2722022796 / 27223-60157

Φαξ:2722022752

Δ/νση:Δημάρχου Παύλου Πτωχού, Μεσσήνη

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Το Κληροδότημα Νικολάου Αθ. Χιώτη υπό τον Δήμο Μεσσήνης, ενημερώνει τους οικονομικά αδυνάτους ασθενείς κατοίκους και δημότες της  πόλεως Μεσσήνης, ότι η υποβολή αιτήσεων, για το οικονομικό βοήθημα Χριστουγέννων 2020, ξεκινά την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020 και λήγει την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για όσους υποβάλουν για πρώτη φορά αίτηση προς το κληροδότημα είναι:

1)Ιατρική γνωμάτευση από δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα (Κέντρο Υγείας, Νοσοκομείο).

2)Αντίγραφο φορολ. δήλωσης (Ε1), ή υπεύθ. δήλωση περί μη υποβολής φορ. δήλωσης και εκκαθαριστικό σημείωμα.

3)Αντίγραφο Ε9 (Εάν είναι υπόχρεος υποβολής).

4)Φωτοαντίγραφο ταυτότητας.

5)Πιστοποιητικά  μόνιμης κατοικίας και οικογενειακής κατάστασης, από το τμήμα δημοτολογίου του Δήμου Μεσσήνης (ΙΣΟΓΕΙΟ).

6)Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου  της Εθνικής Τράπεζας  (μόνο για νέους αιτούντες).

Σημείωση: Το ανωτέρω βοήθημα αφορά αποκλειστικά  τους κατοίκους και δημότες της πόλης της  Μεσσήνης.

Από τους ήδη λαμβάνοντες το οικον. βοήθημα, απαιτείται μόνο ιατρική βεβαίωση από Κέντρο Υγείας ή δημόσιο Νοσοκομείο.

 

                                                              Εκ του κληροδοτήματος

                                                          Ο Αντιπρόεδρος

                                                            Επιτροπής  Εκτελεστών

                                                           Αθανασόπουλος  Γεώργιος

                                                         ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΜΕΣΣΗΝΗΣ