Ξεκίνησε στον Δήμο Μεσσήνης η υποβολή αιτήσεων για παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για την ανάπτυξη ομπρελών – ξαπλωστρών, τραπεζοκαθισμάτων και θαλασσίων μέσων αναψυχής. Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς το Δήμο Μεσσήνης.

Τα αιτήματα υποβάλλονται στη δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου messini@messini.gr.

Πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν στα τηλέφωνα 2722360102 και 2722360123 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ακολουθούν η ανακοίνωση υποβολής της αίτησης παραχώρησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και το έντυπο της αίτησης:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ