Υποβλήθηκε πρόταση στο Ε.Π. της Περιφέρειας Πελοποννήσου για αντικατάσταση αγωγών του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόλης της Μεσσήνης

Υποβλήθηκε από τον Δήμο και την Δ.Ε.Υ.Α. Μεσσήνης, πρόταση για ένταξη στην πρόσκληση που έχει εκδώσει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου με τίτλο «Έργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου  νερού».

Η πρόταση «Αντικατάσταση τμημάτων του εσωτερικού δικτύου Ύδρευσης υψηλής ζώνης της Δ.Κ. Μεσσήνης» προϋπολογισμού 2.893.000 ευρώ, αφορά στην αντικατάσταση αγωγών του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόλης της Μεσσήνης και αντικατάσταση του αγωγού τροφοδοσίας της παραλιακής ζώνης, ώστε το δίκτυο να μπορεί να ανταποκριθεί στις σημερινές και στις μελλοντικές υδρευτικές ανάγκες της υψηλής ζώνης της πόλης και στις λειτουργικές απαιτήσεις του. Στην παρούσα πρόταση θα αντικατασταθεί το τμήμα, το οποίο βρίσκεται εντός του σχεδίου πόλης και παρουσιάζει σοβαρά λειτουργικά προβλήματα (καθημερινές βλάβες) που έχουν ως συνέπεια την ταλαιπωρία των πολιτών και μεγάλο κόστος αποκατάστασης.

Συνολικά προβλέπεται η αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης της υψηλής ζώνης μήκους 17 χλμ. από τα 30 χλμ. συνολικά της Δ.Κ. Μεσσήνης.

Στο επίκεντρο του έργου είναι ο εκσυγχρονισμός και η ολοκληρωμένη ανακαίνιση του δικτύου ύδρευσης της υψηλής ζώνης, με την αντικατάσταση των παλαιών και ανεπαρκούς διατομής αγωγών ύδρευσης. Στόχος είναι η διασφάλιση της παροχής υψηλής ποιότητας νερού προς τους καταναλωτές και η πλήρης κάλυψη της υδροδότησης του εντός του σχεδίου πόλης οικισμού, καθώς και η μείωση της απώλειας νερού λόγω των συχνών βλαβών στο υπάρχον δίκτυο.

Το έργο αυτό αποτελεί μέρος ενός συνολικότερου σχεδιασμού για διάθεση ποιοτικού νερού μέσα από ένα σύγχρονο δίκτυο ύδρευσης.