ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ.αριθμ. ΣΟΧ 1/2020, σχετικά με την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Μεσσήνης, ειδικότερα 1 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων και 2 ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων.

ΑΔΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1-2020

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 02.12.2019 (2)

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6