Τίτλος Δραστηριότητας: Ασκήσεις με τα μουσικά όργανα 

Η δραστηριότητα απευθύνεται σε παιδιά Β’ – Δ’ Δημοτικού

 Εκτιμώμενη διάρκεια χρόνου: 15 λεπτά 

  ΟΔΗΓΙΕΣ

Στην πρώτη δραστηριότητα ανακαλύπτουμε τις λέξεις που έκρυψε ο μαέστρος.

Στην δεύτερη δραστηριότητα βάζουμε x στο σωστό τετράγωνο, ανάλογα με την οικογένεια του κάθε οργάνου (κρουστά, πνευστά, έγχορδα, πληκτροφόρα).

Στην τρίτη δραστηριότητα συμπληρώνουμε σωστά το σταυρόλεξο με τα μουσικά όργανα.

  • Εκτυπώνουμε τις δραστηριότητες από εδώ:
  • 1η Δραστηριότητα.
  • 2η Δραστηριότητα.
  • 3η Δραστηριότητα