ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΩΓΠ7ΩΚ4-Ω48 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΩΗΟΞΩΚ4-ΕΟΥ_ 90.2019 A.O.E. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ