Τίτλος Δραστηριότητας: Δημιουργία ψηφιακής εικόνας

Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα: 9-12
Προτεινόμενος χρόνος ενασχόλησης:
45 λεπτά

Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα τα παιδία θα κατανοήσουν πώς αναπαρίσταται μια εικόνα σε ένα ψηφιακό μέσο. Ακόμη, θα αναληφθούν τι είναι το εικονοστοιχείο (pixel).

Σκοπός της δραστηριότητας, πέρα από τη διασκέδαση και τη δημιουργικότητα, είναι να δουν τα παιδιά πώς κωδικοποιείται μια ψηφιακή εικόνα και πώς σχηματίζεται αυτή σε ένα ψηφιακό μέσο.

Βρείτε τη δραστηριότητα σε εκτυπώσιμη μορφή:

Δημιουργία Ψηφιακής Εικόνας

Δραστηριότητα 1  

Δραστηριότητα 2