ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29 Μαΐου 2017

ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δείτε ολόκληρη την Προκήρυξη