ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29 Μαΐου 2017

ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δείτε ολόκληρη την Προκήρυξη