Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί

ΣΚΟΠΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Οι Παιδικοί Σταθμοί είναι κυρίαρχα χώροι αγωγής και ασφαλούς διαμονής για παιδιά ηλικίας 2,5 ετών μέχρι την υποχρεωτική φοίτησή τους στο νηπιαγωγείο και σκοπό έχουν:

Να παρέχουν ενιαία προσχολική αγωγή σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.

Να βοηθούν τα παιδιά να αναπτυχθούν ολόπλευρα, σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά.

Να εξαλείφουν κατά το δυνατό τις διαφορές που τυχόν προκύπτουν από το πολιτιστικό, οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο των γονιών τους.

Να εξυπηρετούν τους γονείς και παράλληλα να τους ευαισθητοποιούν σε θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας.

Να βοηθούν τα παιδιά στην ομαλή μετάβασή τους από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον.

Να παρέχουν ημερήσια διατροφή και φροντίδα στα παιδιά που φιλοξενούν τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΥΣ  ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ / ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία εγγραφών & επανεγγραφών νηπίων και βρεφών στους Παιδικούς Σταθμούς και το Βρεφονηπιακό Σταθμό Δήμου Μεσσήνης για το σχολικό έτος 2021-2022 θα ξεκινήσει στις  10 Μαΐου  2021 και θα ολοκληρωθεί στις  31 Μαΐου 2021  σύμφωνα με τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών & Βρεφ/κων Σταθμών (ΦΕΚ 4249/τ. Β΄/ 05-12-2017).

Τα έντυπα των αιτήσεων εγγραφών και  επανεγγραφών με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα είναι διαθέσιμα:

 • Στους Παιδικούς Σταθμούς/Βρεφονηπιακό Σταθμό Δήμου Μεσσήνης
 • Στο Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης στο ισόγειο του Δημαρχείου.
 • Στον ιστότοπο του Δήμου Μεσσήνης www.messini.gr, στην ενότητα:

Δημότης ® Κοινωνική Πολιτική ® Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί

Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να γίνεται ως κάτωθι:

α) ηλεκτρονικά στα mail:mantonakou@messini.gr & xathanasopoulou@messini.gr

β) σε περίπτωση αυτοπρόσωπης παρουσίας (κατόπιν ραντεβού) στα τηλ.: 27223 60110 και 27223 60116   

γ) ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Δημαρχείο Μεσσήνης, Τμήμα Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Απασχόλησης, Δημάρχου Π. Πτωχού Τ.Κ. 24200 Μεσσήνη.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στο Δήμο Μεσσήνης υπάρχουν οι παρακάτω σταθμοί οι οποίοι παρέχουν σύγχρονες και ποιοτικές υπηρεσίες. Συγκεκριμένα: 

 • Α΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός (οδ. Δαρδανελίων 6, Συνοικισμός) Πληροφορίες : Βασιλική Σκιαδοπούλου τηλ:27220 22311 
 • Γ΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός (οδ. Μητροπέτροβα, Υδραγωγείο) Πληροφορίες :  Μαρία Βρυώνη τηλ: 27220 24260.
 • Δ΄ Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός (οδ. Μεταμ. Σωτήρος, πλησίον Δημαρχείου)
  Πληροφορίες: Βρεφικό Τμήμα Ευγενία Μπελογιάννη τηλ: 27220 24324
  Πληροφορίες: Νηπιακό Τμήμα  Σταυρούλα Σκόθου τηλ: 27220 24324
 • Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ανδρούσας (Ανδρούσα) τηλ: 27220 60110.

Εγγράφονται :

            Στα  νηπιακά τμήματα των Παιδικών Σταθμών, νήπια που το Σεπτέμβριο του 2021, θα έχουν συμπληρώσει τα 2,5 έτη και φιλοξενούνται σε αυτά μέχρι την ηλικία υποχρεωτικής εγγραφής τους στο Νηπιαγωγείο.
Οι αιτήσεις που θα υποβάλλονται θα πρέπει να αφορούν σε παιδιά με έτος γέννησης 2018 μέχρι Μάρτιο του 2019.

           Στα βρεφικά τμήματα του Βρεφονηπιακού Σταθμού, βρέφη, που το Σεπτέμβριο του 2021,  θα έχουν συμπληρώσει τα 1,5 έτη έως 2,5 έτη.
Οι αιτήσεις που θα υποβάλλονται θα πρέπει να αφορούν σε βρέφη με έτος γέννησης από Απρίλιο 2019 έως Μάρτιο 2020. (άρθρ. 3 παρ. 1α & 1β, ΦΕΚ 4249/τ. Β΄/05-12-2017).

Τα εγγραφόμενα παιδιά  προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή του Δήμου, στον οποίο ανήκουν, χωρίς να  αποκλείεται η δυνατότητα εγγραφής παιδιού που διαμένει σε όμορο δήμο, στην περίπτωση που υπάρχει κενή θέση ή με την εγγραφή εξυπηρετείται ιδιαίτερα οξυμένη κοινωνική ανάγκη των γονέων. (άρθρο. 3 παρ 2, ΦΕΚ 4249/Β΄/05-12-2017).   

Για την εγγραφή/επανεγγραφή βρεφών/νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς / Βρεφονηπιακό  Σταθμό απαιτούνται  τα εξής δικαιολογητικά:

 ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα Γενικά Δικαιολογητικά υποβάλλονται υποχρεωτικά μαζί με την αίτηση.
Μη υποβολή ενός από τα παρακάτω αποτελεί λόγο απόρριψης της αίτησης.

 1. Έντυπη αίτηση εγγραφής/επανεγγραφής.
  Δίδεται από το Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Απασχόλησης και από τους Παιδικούς Σταθμούς/Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου. Επίσης, διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου Μεσσήνης. ( www.messini.gr)
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου εξαμήνου)
  Όταν η προσκόμιση του εγγράφου δεν είναι εφικτή, απαιτείται Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης του παιδιού, ή/και Ληξιαρχική Πράξη Συμφώνου Συμβίωσης. Σε περίπτωση επανεγγραφής απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή υπεύθυνη δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής, που βεβαιώνει ότι δεν υπάρχει μεταβολή στην οικογενειακή κατάσταση.
 3. Βεβαίωση υγείας
  Το έντυπο χορηγείται από την υπηρεσία και συμπληρώνεται από παιδίατρο μαζί με το αντίγραφο του Βιβλιαρίου Υγείας με τα προβλεπόμενα εμβόλια ανάλογα με την ηλικία του παιδιού βάσει του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών.
 4. Βεβαίωση εργασίας  (και για τους δυο γονείς)
  • Για εργαζόμενους στον Δημόσιο Τομέα:
   Βεβαίωση εργασίας με ημερομηνία μεταγενέστερη από αυτήν της έναρξης υποβολής  των αιτήσεων.
  • Για εργαζόμενους στον Ιδιωτικό Τομέα:
   Βεβαίωση εργασίας με ημερομηνία μεταγενέστερη από αυτήν της έναρξης υποβολής των αιτήσεων και σχετική βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή αντίγραφο σύμβασης με τον εργοδότη μαζί με το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας  προσωπικού).
  • Για ελεύθερους επαγγελματίες-αυτοαπασχολούμενοι εκτός πρωτογενή τομέα:
   Βεβαίωση από το ασφαλιστικό τους φορέα και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.
  • Για ελεύθερους επαγγελματίες-αυτοαπασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα:
   Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ε.Φ.Κ.Α. (ανταποκριτή του Ο.Γ.Α.)
 5. Για άνεργους γονείς
  Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ.
 6. Εκκαθαριστικό σημείωμα έτους 2021(που αφορά σε εισοδήματα του 2020) και ακριβές αντίγραφο της υποβληθείσας δήλωσης
  Σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων απαιτείται υπεύθυνη δήλωση σχετικά με το  συνολικό οικογενειακό εισόδημα.

 ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ανά περίπτωση υποβάλλονται:

 1.  Γονέας ή παιδί ΑΜΕΑ
  Για γονείς με παιδί ΑμεΑ, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή γονέα ΑμεΑ, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, απαιτείται Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)
 2. Τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες
   Αρκεί το πιστοποιητικό  οικογενειακής κατάστασης.   
 3. Μονογονεϊκές οικογένειες
  • Για παιδί ορφανό απαιτείται ληξιαρχική πράξη αποβιώσαντος γονέα, εάν αυτό δεν προκύπτει στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
  • Διαζευγμένοι γονείς ή γονείς σε διάσταση: Προσκομίζεται βεβαίωση επιμέλειας αρμόδιου δικαστηρίου και διαζευκτήριο ή αίτηση δια ζευκτήριου.
  • Για παιδί που δεν έχει αναγνωριστεί από τον πατέρα υπεύθυνη δήλωση της μητέρας ότι το τέκνο δεν έχει αναγνωριστεί από τον πατέρα και ότι η ίδια δεν έχει εκπέσει της γονικής μέριμνας ούτε της έχει αφαιρεθεί  η άσκησή της.
 4.  Για γονείς άπορους
  Αντίγραφο εγκριτικής απόφασης ένταξης στο ΚΕΑ.
 5.  Ανάδοχη Οικογένεια
  Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το γεγονός αυτό.
 6.  Στρατευμένοι 
  Βεβαίωση από αρμόδια στρατιωτική υπηρεσία.
 7.  Φοιτητές-Σπουδαστές 
  Βεβαίωση από την γραμματεία της σχολής τελευταίου εξαμήνου ( για 1ο πτυχίο).
 8.  Κρατούμενοι σε σωφρονιστικό ίδρυμα
  Βεβαίωση σωφρονιστικού ιδρύματος.
 9.  Για εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων
  Απαραίτητη προϋπόθεση η άδεια διαμονής σε ισχύ, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Σε περίπτωση που έχει λήξει η άδεια διαμονής, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου φορέα, ότι έχει κατατεθεί η σχετική αίτηση ανανέωσής της.
 10.  Παιδιά που πάσχουν από σωματικές, πνευματικές, ψυχικές παθήσεις ή αναπηρίες εγγράφονται στο σταθμό, εφόσον βεβαιώνεται με γνωμάτευση  ιατρού κατάλληλης ειδικότητας ότι αυτό μπορεί να είναι ωφέλιμο για το παιδί και ότι έχει τη δυνατότητα ένταξης σε πλαίσιο λειτουργίας Παιδικού Σταθμού (άρθρο. 3 παρ. 1, ΦΕΚ 4249/Β΄/05-12-2017).

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ

Η αίτηση γίνεται δεκτή λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:

 • Το εμπρόθεσμο της υποβολής της αίτησης.
 • Την ηλικία των βρεφών από 1,5  έως 2,5 ετών.
 • Την ηλικία των παιδιών από 2,5 έως την ηλικία εγγραφής τους στην  υποχρεωτική εκπαίδευση. 
 • Την κατοικία των γονέων (κάτοικοι Δήμου Μεσσήνης) χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα εγγραφής παιδιού που διαμένει σε όμορο δήμο, στην περίπτωση που υπάρχει κενή θέση.
 • Τη βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο, καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά, από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.
 • Την υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και κάθε άλλο δικαιολογητικό που η Υπηρεσία μπορεί να θεωρήσει απαραίτητο.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ

          Οι Παιδικοί Σταθμοί/Βρεφονηπιακός Σταθμός του Δήμου μας θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για το σχολικό έτος 2021-2022. Όσοι αιτούντες γονείς πληρούν τις προϋποθέσεις της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά (www.eetaa.gr) υποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σε διαφορετική περίπτωση θα έχουν ανάλογη οικονομική επιβάρυνση για τροφεία. Σε περίπτωση ένταξής τους στο πρόγραμμα αυτό, η θέση του παιδιού είναι διασφαλισμένη και χωρίς καταβολή τροφείων.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

 Οι αιτήσεις εγγραφών /επανεγγραφών βρεφών/νηπίων που πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις υπάγονται σε σύστημα μοριοδότησης βάσει των κάτωθι κριτηρίων:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΑΤ.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΜΟΡΙΑ

1

 ΜΕΧΡΙ  12.000 €

60

2

 12.001€  - 20.000 €

50

3

 20.001 € - 25.000 €

40

4

 25.001 € - 30.000 €

30

5

 30.001 € - 35.000 €

20

6

 35.001 € - 40.000 €

10

7

 40.001 € - 45.000€

5

8

 45.001€ και άνω 

0

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ  ΚΡΙΤΗΡΙΑ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΚΑΤ.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΜΟΡΙΑ

1

ΔΗΜΟΤΗΣ - ΚΑΤΟΙΚΟΣ

100

2

 ΓΟΝΕΑΣ ΑΜΕΑ ΑΠΟ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ

 (με τεκμηρίωση της αναπηρίας)

 ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΤΕΚΝΑ ΑΜΕΑ ΑΠΟ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ (με τεκμηρίωση της αναπηρίας) 

50

 

 

3

 ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ (γονείς άγαμοι έχοντες γονική μέριμνα) 

50

4

 ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΙ/ΕΣ 

 Ή ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ (με τεκμηρίωση της διάστασης)

40

5

 ΠΑΤΕΡΑΣ ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟΣ,

 ΓΟΝΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ

 ( 1ο πτυχίο) 

40

6

 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΗΛΙΚΟ ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Χ10

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ/ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ

ΚΑΤ.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ  ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ

ΜΟΡΙΑ

1

 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ

50

2

 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ  ΜΗΤΕΡΑ

50

3

 ΑΝΕΡΓΟΣ  ΠΑΤΕΡΑΣ

           30  

4

 ΑΝΕΡΓΗ ΜΗΤΕΡΑ

           30  

 

ΑΛΛΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ  ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΑΤ.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΜΟΡΙΑ

1

 ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

50

2

 ΑΔΕΡΦΟΣ / ΑΔΕΡΦΗ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥ ΝΗΠΙΟΥ 

30


Επισήμανση 

Εξαιρούνται από το σύστημα μοριοδότησης και εγγράφονται κατά προτεραιότητα : 

 1.  Ορφανά παιδιά από ένα ή δύο γονείς.
 2. Παιδιά με γονέα κρατούμενο σε σωφρονιστικό ίδρυμα. 
 3. Παιδιά στα οποία παρουσιάζεται ξαφνική αλλαγή της οικογενειακής κατάστασης (θάνατος, σοβαρή ασθένεια, παιδιά γυναικών που φιλοξενούνται στο δίκτυο δομών κατά της βίας των γυναικών ή άλλων καταστάσεων που βεβαιώνονται μετά από κοινωνική έρευνα).

   Σε περίπτωση ισοβαθμίας  προτάσσεται η αίτηση με το χαμηλότερο ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα  και εάν υπάρχει εκ νέου ισοβαθμία θα διενεργείται κλήρωση από την Ειδική Επιτροπή Επιλογής παρουσία των ενδιαφερομένων.

     Αιτήσεις γίνονται δεκτές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και θεωρούνται εκπρόθεσμες. Εξυπηρετούνται εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις και δεν εκκρεμούν εμπρόθεσμες αιτήσεις. Αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά ή οικονομικές εκκρεμότητες δε θα συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (ΤΡΟΦΕΙΑ)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ (ΤΡΟΦΕΙΑ)

  Το μηνιαίο κόστος των τροφείων, με βάση πάντα το οικογενειακό εισόδημα, διαμορφώνεται  ως εξής:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Α/Α

Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα

Μηνιαία καταβολή τροφείων

1

 μικρότερο των 12.000,00 €

ΔΩΡΕΑΝ    

2

 από  12.000,01 €  έως  20.000 €

30 €.

3

 από  20.000,01 €  έως  25.000 €

35 €.

4

 από  25.000,01 €  έως  30.000 €

40 €.

5

 από  30.000,01 €  έως  35.000 €

45 €

6

 από  35.000,01 €  έως  40.000 €

50 €

7

 από 40.000,01 € και άνω

55 €

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Η κλίμακα της οικονομικής εισφοράς (τροφεία) καθορίζεται από το ετήσιο    συνολικό οικογενειακό εισόδημα, το οποίο προκύπτει από τα στοιχεία του εκκαθαριστικού σημειώματος του τρέχοντος οικονομικού έτους της εγγραφής των νηπίων ή βρεφών.

2. Τα τροφεία καταβάλλονται στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου από τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος  έως και τον Ιούλιο του επόμενου έτους.

3. Η καταβολή των τροφείων ξεκινάει με την φιλοξενία του νηπίου ή βρέφους, η οποία επικυρώνεται με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

4. Απαλλαγή από την καταβολή μηνιαίας  οικονομικής εισφοράς (τροφείων) στη  περίπτωση που το νήπιο / βρέφος έχει μέχρι και πέντε (5) παρουσίες.

5. Εάν κατά τη διάρκεια φιλοξενίας νηπίου ή βρέφους στους Παιδικούς Σταθμούς/Βρεφονηπιακό Σταθμό το οικογενειακό εισόδημα μειωθεί είτε λόγω απόλυσης γονέα, είτε λόγω μείωσης αποδοχών ή απώλειας οποιουδήποτε άλλου εισοδήματος καθώς και οποιαδήποτε αλλαγή στην οικογενειακή κατάσταση, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου και αφού προσκομιστούν στην Υπηρεσία τα ανάλογα δικαιολογητικά, η οικονομική εισφορά θα υπολογιστεί με βάση  τα νέα δεδομένα.  

Απαλλαγή από την καταβολή μηνιαίας οικονομικής εισφοράς για κοινωνικούς λόγους έχουν : 

 1. Οι πολύτεκνες οικογένειες με ανήλικα τέκνα και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 20.000,00 €, προσαυξανόμενο κατά 3.000€ για κάθε τέκνο πέραν του τέταρτου.
 2. Οι τρίτεκνες οικογένειες με ανήλικα τέκνα και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 17.000€.
 3. Το δεύτερο παιδί όταν φιλοξενείται ήδη και άλλο παιδί της οικογένειας.
 4. Οι οικογένειες στις οποίες ο ένας εκ των δύο γονέων ή τέκνο, έχει  ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
 5. Οι άπορες οικογένειες.
 6. Τα ορφανά παιδιά από έναν ή δύο γονείς.
 7. Τα παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών.
 8. Τα παιδιά που ο πατέρας είναι στρατιώτης.
 9. Τα παιδιά με γονέα κρατούμενο σε σωφρονιστικό ίδρυμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Καμία αίτηση επανεγγραφής  δε θα γίνεται δεκτή εάν υπάρχει οφειλή τροφείων προηγούμενου σχολικού έτους

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η επιλογή των παιδιών πραγματοποιείται από Ειδική Επιτροπή που συστήνεται / συγκροτείται με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρ. 3, παρ. 5, ΦΕΚ 4249/Β΄/05-12-2017)

Συγκεκριμένα, η διαδικασία επιλογής  των παιδιών έχει ως εξής:

 1. Έλεγχος πληρότητας των αιτήσεων και των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών.  Ειδικότερα ελέγχονται:
  Η εμπρόθεσμη υποβολή των αιτήσεων εγγραφής/επανεγγραφής και των δικαιολογητικών, η πληρότητα υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών και η ισχύς τους κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Οι αιτήσεις που δεν πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις εγγραφής / επανεγγραφής στους Παιδικούς σταθμούς / Βρεφονηπιακό απορρίπτονται.  Οι απορριφθείσες αιτήσεις με την αιτιολογία απόρριψής τους θα αναγράφονται σε σχετικό πίνακα.
 2. Η μοριοδότηση των αιτήσεων θα γίνεται σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, κοινωνικοοικονομικά κριτήρια. Προτεραιότητα στον πίνακα μοριοδότησης έχουν τα παιδιά εργαζομένων γονέων, τα παιδιά των ανέργων καθώς και τα παιδιά οικονομικά αδύναμων οικογενειών, προτιμώμενων εκείνων που έχουν ανάγκη ιδιαίτερης φροντίδας για κοινωνικούς λόγους. (άρθρο 3, παρ. 3, ΦΕΚ 4249/Β΄/05-12-2021).
 3. Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών ελέγχου των αιτήσεων καταρτίζονται οι Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης.  Οι ανωτέρω πίνακες θα αναρτηθούν στους κατά τόπους Παιδικούς Σταθμούς, στο Δημαρχείο καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.messini.gr). 
 4. Ενστάσεις επί των προσωρινών πινάκων κατάταξης μπορούν να υποβάλλονται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας ανάρτησής τους, εγγράφως σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Ένσταση επί προσωρινού πίνακα κατάταξης» στο Δημαρχείο Μεσσήνης, Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Απασχόλησης  Δημάρχου Π. Πτωχού, 24200 Μεσσήνη.  
 5. Η ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων τόσο των επανεγγραφών όσο και των εγγραφών μέσω μοριοδότησης μετά από επεξεργασία των στοιχείων των αιτήσεων και των μορίων που καθιερώνονται μέσα από ειδικό πρόγραμμα ανάλογα με τη δυναμικότητα του κάθε Παιδικού Σταθμού/Βρεφονηπιακού Σταθμού, θα δημοσιευτεί εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής νηπίων / βρεφών μέσω ΕΣΠΑ στους κατά τόπους Παιδικούς Σταθμούς, στο Δημαρχείο και στο site του Δήμου. 

       Για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων στην ανάρτηση των αποτελεσμάτων θα εμφανίζονται τα αρχικά γράμματα του ονοματεπώνυμου του παιδιού, το πατρώνυμο και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης, μετά την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων του ΕΣΠΑ.

      Με την αίτησή τους οι αιτούντες δηλώνουν ότι ενημερώθηκαν για την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στην αίτηση και στα δικαιολογητικά συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, τα οποία τηρούνται για τους σκοπούς της αξιολόγησης και της μοριοδότησης μέσω ηλεκτρονικού προγράμματος. Επίσης ότι ενημερώθηκαν και αποδέχονται τα απορρέοντα από τον Κανονισμό (Ε.Ε.) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δικαιώματά τους.