Κ.Ε.Π.
Διοίκηση

Στο Δήμο Μεσσήνης λειτουργούν οκτώ (8) Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), ένα (1) σε κάθε Δημοτική Ενότητα.

Το ωράριο λειτουργίας του Κ.Ε.Π. Μεσσήνης είναι καθημερινά 07:30 – 20:00 και Σάββατο 8:00 – 14:00 ενώ των Κ.Ε.Π. των λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων είναι 07:00 – 15:00.

Στα Κ.Ε.Π. του Δήμου Μεσσήνης ο πολίτης μπορεί:

 • Να ενημερωθεί και να πληροφορηθεί για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων.
 • Να καταθέσει αιτήσεις για τη διεκπεραίωση υποθέσεών του από τις υπηρεσίες του Δήμου Μεσσήνης και του Δημοσίου για όσες περιπτώσεις με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού καθορίζονται οι διαδικασίες που θα διεκπεραιώνονται μέσω των Κ.Ε.Π..

Τη διακίνηση των αιτήσεων αναλαμβάνει το Κ.Ε.Π., το οποίο παραλαμβάνει και την απάντηση και έχει την ευθύνη ειδοποίησης του αιτούντα για την παραλαβή.

Οι πιο συνηθισμένες διαδικασίες που μπορεί ο πολίτης να διεκπεραιώσει στα Κ.Ε.Π. είναι:

 • Μεταβίβαση και έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας
 • Χορήγηση αντιγράφου πιστοποιητικού γέννησης και οικογενειακής κατάστασης
 • Χορήγηση αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης
 • Χορήγηση αντιγράφου πιστοποιητικού γέννησης και οικογενειακής κατάστασης Δήμου Μεσσήνης (On Line)
 • Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης, γάμου και θανάτου
 • Χορήγηση δελτίου μετακίνησης ΑμεΑ με τα μαζικά μέσα συγκοινωνίας
 • Ειδικό εποχιακό επίδομα του άρθρου 22 του Ν. 1836/89-ΟΑΕΔ
 • Οικογενειακό επίδομα – ΟΑΕΔ
 • Έκδοση και παραλαβή άδειας οδήγησης
 • Έκδοση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης τύπου Α (πλήρες)
 • Ανανέωση άδειας οδήγησης
 • Άρση παρακράτησης κυριότητας επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας
 • Χορήγηση Πιστοποιητικών από το Πρωτοδικείο

Τηλέφωνα και ΦΑΞ Κ.Ε.Π. Δήμου Μεσσήνης

Δ.Ε ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΚΕΠΤηλ.27223 60200
Φαξ27223 60210
Δ.Ε ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ
ΚΕΠΤηλ.27220 92400
Φαξ27220 92401
Δ.Ε ΙΘΩΜΗΣ
ΚΕΠΤηλ.27243 60235
Φαξ27240 27710
Δ.Ε ΒΟΥΦΡΑΔΟΣ
ΚΕΠΤηλ.27220 81740
Φαξ27220 81741
Δ.Ε ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ
ΚΕΠΤηλ.27223 60314
Φαξ27223 60320
Δ.Ε ΑΙΠΕΙΑΣ
ΚΕΠΤηλ.27253 60200
Φαξ27250 31252
Δ.Ε ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ
ΚΕΠΤηλ.27220 61244
Φαξ27220 61244
Δ.Ε ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ
ΚΕΠΤηλ.2722-3-60400
Φαξ2722-3-60440