Καταρτίστηκε και ανακοινώθηκε το εβδομαδιαίο πρόγραμμα του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) Δήμου Μεσσήνης όπως θα ισχύσει για τη σχολική χρονιά 2020-2021, το οποίο έχει ως εξής: