• Το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής χρησιμοποιείται αποκλειστικά από παιδιά ηλικίας 4 έως 11 ετών.

Κυκλοφοριακή Αγωγή
Δήμος Μεσσήνης

Η εκπαίδευση των παιδιών – μαθητών στους κανόνες οδικής κυκλοφορίας πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό του Δήμου Μεσσήνης (Γυμναστή ή Δημοτικό Αστυνομικό) και περιλαμβάνει την παρουσίαση κανόνων κυκλοφορίας και οδικής ασφάλειας, την παρουσίαση του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής, την εκπαίδευση στην ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων με πρακτική εξάσκηση στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής.