Πέμπτη 4 Ιανουαρίου 2018

Φιλοσοφικό Κέντρο ώρα 6:00 μμ.

«Χριστουγεννιάτικα και Παραδοσιακά τραγούδια»

Με τη χορωδία του Σωματείου Εθελοντών Μεσσήνης

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

 

Παρασκευή 5 Ιανουαρίου  2018

 Πολιτιστικό Κέντρο « Στρατηγός Αθανάσιος Δασκαρόλης» ώρα 9:00 μμ.

θεατρική παράσταση «Ο Μάγος του Οζ»

(Θεατρικό Εργαστήρι Μεσσήνης)

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ: αντί εισιτηρίου, τρόφιμα για το Δημοτικό κοινωνικό παντοπωλείο.