ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΥΛΟΥ ΠΤΩΧΟΥ, ΜΕΣΣΗΝΗ, ΤΚ 24200
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 27223 60138
ΦΑΞ : 27220 22752
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 10-07-2019
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ : ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ : ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1338-47/2019
Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 20.7336.0002
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 39.999,92 € ΜΕ Φ.Π.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 22-07-2019
ΩΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (ΕΩΣ) : 14:45 M.M.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 23-07-2019
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 12:00
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ :
 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
 ΤΕΥΔ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΟ – TEYΔ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΟ
 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ