Ο Δήμος Μεσσήνης προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα από έντονα καιρικά φαινόμενα και φυσικές – τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του, καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες που επιθυμούν να συνεργαστούν με τον Δήμο να υποβάλλουν αίτηση ώστε να ενταχθούν στο μητρώο.

Ο Δήμος προβαίνει στη σχετική πρόσκληση, σε εκτέλεση της με αριθμό 8/2020 απόφασης της οικονομικής επιτροπής και βάση της υπ.αρ. 8794/06-12-2019 1ης Έκδοσης του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Ακολουθούν τα εξής έγγραφα:

-Πρόσκληση ενδιαφέροντος  προς τους εργολήπτες.

-Αίτηση εργοληπτών.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_96ΖΡΩΚ4-7ΩΩ

A I T H Σ Η ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ