Τίτλος Δραστηριότητας: ”Τα πιτσουνάκια“ – Ζωγραφική σε 11 απλά βήματα

Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα: 5-8

Προτεινόμενος χρόνος ενασχόλησης: 45 λεπτά

Υλικά:

  • Μαρκαδόρους
  • Χαρτί