Τίτλος Δραστηριότητας: «Τα σημεία στίξης»

Προτεινόμενες ηλιακές ομάδες: 6-9 ετών

Απαιτούμενος χρόνος περίπου 60 λεπτά

Στον παρακάτω σύνδεσμο παρατίθεται το εκπαιδευτικό τραγούδι με τίτλο ‘’Τα σημεία στίξης-Η κυρία Σιντορέ και η γραμματική σαν παραμύθι’’

Πηγή: http://ideesgiadaskalous.blogspot.com/2019/02/simeia-stiksis-figoures-gia-tin-taksi.html

Αρχικά παρουσιάζεται το εκπαιδευτικό τραγούδι με τίτλο ’’Τα σημεία στίξης – Η κυρία Σιντορέ και η γραμματική σαν παραμύθι’’.

https://www.youtube.com/watch?v=RAcdNhD3nZY

Στη συνέχεια δίνονται παραδείγματα και γίνεται ένας σχολιασμός αναφορικά με τα σημεία στίξης.

Έπειτα, δίνονται διάφορα φύλλα εργασίας για εξάσκηση.

ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΙΞΗΣ

Τέλος, η δραστηριότητα ολοκληρώνεται με τη ζωγραφική των σημείων στίξης. Τα παιδιά μπορούν να χρωματίσουν τα σημεία στίξης και ύστερα να τα κόψουν και να διακοσμήσουν με αυτά το δωμάτιό τους.