ΣΤΟΧΟΣ της δραστηριότητας αυτής είναι να  εξοικειωθούν οι μαθητές  να στοχεύουν στις βολές τους.

Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα: 5-12 ετών
Προτεινόμενος χρόνος ενασχόλησης: 45 λεπτά

Θα χρειαστούμε:

  • Ένα στεφάνι ρυθμικής ή χουλα -χουπ.

Ø Μια μπάλα μικρού μεγέθους.

Βρείτε τη δραστηριότητα και εδώ:

Βολή στο στεφάνι