ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΥΛΟΥ ΠΤΩΧΟΥ, ΜΕΣΣΗΝΗ, ΤΚ 24200
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 27223 60138
ΦΑΞ: 27220 22752
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09-08-2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 1347-56/2019
Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 30.7326.0001
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.669,76 € ΜΕ Φ.Π.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 22-08-2019
ΩΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (ΕΩΣ): 14:45 M.M.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ :
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ