Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Ανακοινώσεις » ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ (Διαδικασία Απαλλοτριώσεων)
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ (Διαδικασία Απαλλοτριώσεων)

Αίτηση ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Καλαμάτας (Διαδικασία Απαλλοτριώσεων) για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος

ΑΙΤΗΣΗ