Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού
Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Ταμειακός απολογιστικός πίνακας Ιανουαρίου 2022

Ταμειακός απολογιστικός πίνακας Ιανουαρίου 2022

Ταμειακός απολογιστικός πίνακας από Ιανουάριο έως Δεκέμβριο 2021

Ταμειακός απολογιστικός πίνακας από Ιανουάριο έως Δεκέμβριο 2021

Ταμειακός απολογιστικός πίνακας από Ιανουάριο έως Νοέμβριο 2021

Ταμειακός απολογιστικός πίνακας από Ιανουάριο έως Νοέμβριο 2021

Ταμειακός απολογιστικός πίνακας από Ιανουάριο έως Οκτώβριο 2021

Ταμειακός απολογιστικός πίνακας από Ιανουάριο έως Οκτώβριο 2021

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021

Ταμειακός απολογιστικός πίνακας από Ιανουάριο έως Σεπτέμβριο  2021

Ταμειακός απολογιστικός πίνακας από Ιανουάριο έως Σεπτέμβριο 2021

Ταμειακός απολογιστικός πίνακας από Ιανουάριο έως Ιούλιο 2021

Ταμειακός απολογιστικός πίνακας από Ιανουάριο έως Ιούλιο 2021

Ταμειακός απολογιστικός πίνακας από Ιανουάριο έως Ιούνιο 2021

Ταμειακός απολογιστικός πίνακας από Ιανουάριο έως Ιούνιο 2021

Ταμειακός απολογιστικός πίνακας από Ιανουάριο έως Μάιο 2021

Ταμειακός απολογιστικός πίνακας από Ιανουάριο έως Μάιο 2021

Ταμειακός απολογιστικός πίνακας από Ιανουάριο έως Απρίλιο 2021

Ταμειακός απολογιστικός πίνακας από Ιανουάριο έως Απρίλιο 2021

Ταμειακός απολογιστικός πίνακας από Ιανουάριο έως Μάρτιο 2021

Ταμειακός απολογιστικός πίνακας από Ιανουάριο έως Μάρτιο 2021

Ταμειακός απολογιστικός πίνακας από Ιανουάριο έως Φεβρουάριο 2021

Ταμειακός απολογιστικός πίνακας από Ιανουάριο έως Φεβρουάριο 2021