Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Ταμειακός απολογιστικός πίνακας από Ιανουάριο έως Νοέμβριο 2020

Ταμειακός απολογιστικός πίνακας από Ιανουάριο έως Νοέμβριο 2020

23/12/2020 11:18
Ταμειακός απολογιστικός πίνακας από Ιανουάριο έως Σεπτέμβριο 2020

Ταμειακός απολογιστικός πίνακας από Ιανουάριο έως Σεπτέμβριο 2020

02/12/2020 11:26
Ταμειακός απολογιστικός πίνακας από Ιανουάριο έως Οκτώβριο 2020

Ταμειακός απολογιστικός πίνακας από Ιανουάριο έως Οκτώβριο 2020

02/12/2020 11:25