Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Δημοτικής Επιτροπής
Προσκλήσεις Δημοτικής Επιτροπής

H 14η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στις 17 Ιουνίου

H 14η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στις 17 Ιουνίου

Η 13η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στις 5 Ιουνίου

Η 13η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στις 5 Ιουνίου

Η 11η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στις 19 Μαΐου

Η 11η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στις 19 Μαΐου

Η 10η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί στις 26 Απριλίου

Η 10η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί στις 26 Απριλίου

Η 9η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί στις 9 Απριλίου

Η 9η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί στις 9 Απριλίου

Η 7η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 12 Μαρτίου

Η 7η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 12 Μαρτίου

Η 6η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 6 Μαρτίου

Η 6η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 6 Μαρτίου

Η 5η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 21 Φεβρουαρίου

Η 5η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 21 Φεβρουαρίου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΣΤΙΣ 16/02/2024

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΣΤΙΣ 16/02/2024

Η 2η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 23 Ιανουαρίου

Η 2η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 23 Ιανουαρίου

Η πρώτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στις 15 Ιανουαρίου

Η πρώτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στις 15 Ιανουαρίου