Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Αποφάσεις » Αποφάσεις Δημάρχου
Αποφάσεις Δημάρχου

Ορισμός Εντεταλμένου συμβούλου για θέματα Πολιτισμού

Ορισμός Εντεταλμένου συμβούλου για θέματα Πολιτισμού

Κλειστές μέχρι τις 28 Μαρτίου οι υπαίθριες λαϊκές αγορές Δήμου Μεσσήνης

Κλειστές μέχρι τις 28 Μαρτίου οι υπαίθριες λαϊκές αγορές Δήμου Μεσσήνης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ