Η 1η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΜΕΣΣΗΝΗ   15 –  01 – 2021

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.         687

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                                               

ΠΡΟΣ:

α) Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου

 

β) Αθανασόπουλο Γεώργιο  Δήμαρχο

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                   

                                          

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε να συμμετάσχετε στη διά περιφοράς συνεδρίαση (1η συνεδρίαση) Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) και της παρ.1 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 75/03.03.2020 τεύχος Α’) και με τις αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) & τις με αρ. 40/31-3-2020 και 163/29-5-2020 εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών και της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/06.11.2020 (Φ.Ε.Κ. 4899/06.11.2020. τεύχος Β’)  την Κ.Υ.Α α/ΓΠ.οικ.: 76629 - ΦΕΚ 5255/Β/28-11-2020 την  20 Ιανουαρίου  2021 ημέρα Τετάρτη  και με ώρα έναρξης την 13:00  και λήξη την 15:00, για την  λήψη απόφασης  στα Θέματα   της ημερήσιας διάταξης:  

  1.  

Έγκριση Υπογραφής Χάρτας δικαιωμάτων Αστέγων

  1.  

Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα δακοκτονίας έτους 2020-Δολωματικοί από εδάφους ψεκασμοί

  1.  

 Εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων

  1.  

Καθαρισμός χρήσης του ακινήτου στην Κοινότητα Διοδίων της Δ.Ε. Αριστομένη

 

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τη συμμετοχή σας  καθώς επίσης και για τις απόψεις σας επί των ανωτέρω θεμάτων και για την ψήφο σας με αποστολή e-mail στο dsmessinis@gmail.com ή τηλεομοιότυπο (fax) στο 2722022752 ή στα τηλέφωνα 2722360173 και 2722360143

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

  Νικόλαος Φύκιρης

 

 

Η 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Μεσσήνη     15 –01  – 2021 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                              Αριθ. Πρωτ:   685

 

 

Προς:   Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

                                 

 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 Καλείσθε να συμμετάσχετε στη διά περιφοράς συνεδρίαση (1η συνεδρίαση) Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) και της παρ.1 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 75/03.03.2020 τεύχος Α’) και με τις αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) & τις με αρ. 40/31-3-2020 και 163/29-5-2020 εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών και τις ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/06.11.2020 (Φ.Ε.Κ. 4899/06.11.2020. τεύχος Β’), την Κ.Υ.Α α/ΓΠ.οικ.: 76629 - ΦΕΚ 5255/Β/28-11-2020    στις  20 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και με ώρα έναρξης την 11:00  και λήξη την 12:00  , για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  στα Θέματα   της ημερήσιας διάταξης:   

  1. 1.             

Καθαρισμός χρήσης του ακινήτου στην Κοινότητα Διοδίων της Δ.Ε. Αριστομένη

 

 Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τη συμμετοχή σας  καθώς επίσης και για τις απόψεις σας επί των ανωτέρω θεμάτων και για την ψήφο σας με αποστολή e-mail στο oikepmessinis@gmail.com ή τηλεομοιότυπο (fax) στο 2722022752 ή στα τηλέφωνα 2722360143 ή 2722360173

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζώης

 

Γεώργιος Αθανασόπουλος

  Δήμαρχος 


Η 34η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου στις 11 π.μ.

Η 34η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου στις 11 π.μ.

28/12/2020 10:24
Η 43η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου στις 9 μ.μ.

Η 43η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου στις 9 μ.μ.

28/12/2020 10:19
Η 42η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί την Τρίτη 29 Δεκεμβρίου στις 9 π.μ.

Η 42η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί την Τρίτη 29 Δεκεμβρίου στις 9 π.μ.

28/12/2020 09:59
Η 40η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μεσσήνης

Η 40η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μεσσήνης

18/12/2020 15:21
Η 39η -διά περιφοράς- συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου

Η 39η -διά περιφοράς- συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου

06/12/2020 16:07
Η 31η διά περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης την Τρίτη 1η Δεκεμβρίου

Η 31η διά περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης την Τρίτη 1η Δεκεμβρίου

28/11/2020 14:35
Η 8η δια περιφοράς συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου

Η 8η δια περιφοράς συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου

28/11/2020 14:34
Η 38η διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τη Δευτέρα στις  30  Νοεμβρίου 2020

Η 38η διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τη Δευτέρα στις 30 Νοεμβρίου 2020

28/11/2020 14:33
Η 37η -διά περιφοράς- συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τη Δευτέρα  23  Νοεμβρίου στις 2 μ.μ.

Η 37η -διά περιφοράς- συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στις 2 μ.μ.

28/11/2020 14:33
Η 36η -διά περιφοράς- συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Μεσσήνης την Τρίτη 17  Νοεμβρίου 2020

Η 36η -διά περιφοράς- συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Μεσσήνης την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2020

28/11/2020 14:32
Η 30η -δια περιφοράς- συνεδρίαση του Δ.Σ. Μεσσήνης τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 2 μ.μ.

Η 30η -δια περιφοράς- συνεδρίαση του Δ.Σ. Μεσσήνης τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 2 μ.μ.

28/11/2020 14:32
Η 35η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μεσσήνης, τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στις 10 π.μ.

Η 35η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μεσσήνης, τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στις 10 π.μ.

28/11/2020 14:31