Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προκηρύξεις » Προκηρύξεις Προσωπικού
Προκηρύξεις Προσωπικού

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 3/2023

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 3/2023

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΟΧ (ΤΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ)

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΟΧ (ΤΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 2/2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 2/2023

Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 19 ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Μεσσήνης

Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 19 ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Μεσσήνης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  2/2023 για την πρόσληψη προσωπικού για τη στελέχωση της δομής του ΚΔΑΠ Πεταλιδίου Πεταλιδίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2023 για την πρόσληψη προσωπικού για τη στελέχωση της δομής του ΚΔΑΠ Πεταλιδίου Πεταλιδίου

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ1/2023

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ1/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ ΣΟΧ/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ ΣΟΧ/2023

Αίτηση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Αίτηση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Πίνακας κατάταξης – βαθμολογίας υποψηφίων ΣΟΧ1/2022  ειδικότητας ΤΕ βρεφονηπιοκόμων

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Πίνακας κατάταξης – βαθμολογίας υποψηφίων ΣΟΧ1/2022 ειδικότητας ΤΕ βρεφονηπιοκόμων

Πίνακες κατάταξης – βαθμολογίας υποψηφίων ΣΟΧ1/2022 Δήμου Μεσσήνης

Πίνακες κατάταξης – βαθμολογίας υποψηφίων ΣΟΧ1/2022 Δήμου Μεσσήνης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της υπ' αριθμόν ΣΟΧ1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού. Μέχρι και 8 Μαρτίου η υποβολή αιτήσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της υπ' αριθμόν ΣΟΧ1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού. Μέχρι και 8 Μαρτίου η υποβολή αιτήσεων