Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Επιτρ. Ποιότητας Ζωής
Προσκλήσεις Επιτρ. Ποιότητας Ζωής

H 25η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης στις 22 Νοεμβρίου

H 25η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης στις 22 Νοεμβρίου

Η 3η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 20 Νοεμβρίου

Η 3η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 20 Νοεμβρίου

Η 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  στις 29 Μαΐου

Η 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 29 Μαΐου

Η 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 7 Μαρτίου

Η 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 7 Μαρτίου

Η 10η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 28 Νοεμβρίου

Η 10η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 28 Νοεμβρίου

Η 8η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου

Η 8η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου

Η 7η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα πραγματοποιηθεί στις 4 Οκτωβρίου

Η 7η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα πραγματοποιηθεί στις 4 Οκτωβρίου

Η 6η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου

Η 6η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου

Η 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τη Δευτέρα 18 Ιουλίου

Η 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τη Δευτέρα 18 Ιουλίου

Η 4η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 5 Ιουλίου

Η 4η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 5 Ιουλίου

Η 3η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Τετάρτη 15 Ιουνίου

Η 3η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Τετάρτη 15 Ιουνίου

Η 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Τετάρτη 11 Μαΐου

Η 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Τετάρτη 11 Μαΐου