Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Επιτρ. Ποιότητας Ζωής
Προσκλήσεις Επιτρ. Ποιότητας Ζωής

Η 7η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα πραγματοποιηθεί στις 4 Οκτωβρίου

Η 7η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα πραγματοποιηθεί στις 4 Οκτωβρίου

Η 6η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου

Η 6η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου

Η 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τη Δευτέρα 18 Ιουλίου

Η 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τη Δευτέρα 18 Ιουλίου

Η 4η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 5 Ιουλίου

Η 4η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 5 Ιουλίου

Η 3η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Τετάρτη 15 Ιουνίου

Η 3η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Τετάρτη 15 Ιουνίου

Η 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Τετάρτη 11 Μαΐου

Η 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Τετάρτη 11 Μαΐου

Η 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 1η Μαρτίου

Η 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 1η Μαρτίου

Η 8η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου

Η 8η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου

Η 7η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Τρίτη 17 Αυγούστου

Η 7η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Τρίτη 17 Αυγούστου

Η 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Τετάρτη 21 Ιουλίου

Η 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Τετάρτη 21 Ιουλίου

Η 4η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 25 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι

Η 4η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 25 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι

Έκτακτη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Έκτακτη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής