Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Ανακοινώσεις » Ανακοίνωση του Δήμου Μεσσήνης προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων για τον καθαρισμό κλαδιών δέντρων και αυτοφυούς βλάστησης
Ανακοίνωση του Δήμου Μεσσήνης προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων για τον καθαρισμό κλαδιών δέντρων και αυτοφυούς βλάστησης

Ο Δήμος Μεσσήνης ενημερώνει τους ιδιοκτήτες ακινήτων ότι δεν επιτρέπεται να εξέχουν από ιδιωτικά οικόπεδα και κτήματα, κλαδιά δέντρων, αυτοφυής βλάστηση, κλπ., τα οποία εμποδίζουν ή κρίνονται επικίνδυνα για την ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 290 του Ποινικού Κώδικα, τις διατάξεις του άρθρου 1008 του Αστικού Κώδικα και το άρθρο 19 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος του Δήμου Μεσσήνης.

Γι’ αυτό στα πλαίσια εφαρμογής της Συντήρησης Αγροτικής Οδοποιίας και εν όψει της επερχόμενης ελαιοκομικής περιόδου, καλούνται οι ιδιοκτήτες των αγροτεμαχίων να φροντίσουν ώστε να μην εξέχουν πέραν των ιδιοκτησιών τους κλάδοι, αυτοφυής βλάστηση κλπ.

Σε αντίθετη περίπτωση ο Δήμος Μεσσήνης επιφυλασσόμενος για την ενεργοποίηση των ποινικών και αστικών διαδικασιών κατά των μη συμμορφούμενων με τα αναφερόμενα στο παρόν έγγραφο, θα προβεί σε κοπή βλάστησης και κλάδων δέντρων που δημιουργούν πρόβλημα στην ασφάλεια των πεζών και οχημάτων, στα όρια ευθύνης συντήρησης του επαρχιακού, δημοτικού και αγροτικού οδικού δικτύου του Δήμου Μεσσήνης.

 

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ