Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Ανακοινώσεις » Να εφαρμοστεί ο Κανονισμός Πυροπροστασίας για ακίνητα που βρίσκονται εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων
Να εφαρμοστεί ο Κανονισμός Πυροπροστασίας για ακίνητα που βρίσκονται εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων

Ο Δήμος Μεσσήνης ενημερώνει τους ιδιοκτήτες που τα ακίνητά τους βρίσκονται μέσα ή κοντά σε δασικές εκτάσεις, για την Κ.Υ.Α. που αφορά στην εφαρμογή του σχετικού Κανονισμού Πυροπροστασίας για τα εν λόγω ακίνητα. Ειδικότερα, οφείλουν να υποβάλλουν δήλωση εφαρμογής μέτρων πυρασφάλειας κατόπιν σύνταξης Εντύπου Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και τεχνικής έκθεσης από ειδικό επιστήμονα. 

Ακολουθεί η σχετική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ