Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Ανακοινώσεις » ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ (ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 88 ΤΟΥ Ν. 4714/2020)
ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ (ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 88 ΤΟΥ Ν. 4714/2020)

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 88 ΤΟΥ Ν. 4714/2020 για την υπ' αριθμόν 3/2021 πράξη συζήτησης του Διευθύνοντος το Εφετείο Καλαμάτας.

Ακολουθεί η πράξη ειδοποίησης του άρθρου 88:

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 88