Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Ανακοινώσεις » Αλιείς: μέχρι 15 Σεπτεμβρίου πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία αλιευτικής δραστηριότητας
Αλιείς: μέχρι 15 Σεπτεμβρίου πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία αλιευτικής δραστηριότητας

Το Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Μεσσηνίας υπενθυμίζει στους επαγγελματίες αλιείς την υποχρέωση υποβολής στοιχείων αλιευτικής δραστηριότητας στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αλιείας (ΟΣΠΑ). Ειδικότερα, οι αλιείς με επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη μήκους μικρότερου των 10 μέτρων και των οποίων οι άδειες λήγουν στις 31/12/2023 πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων αλιευτικής δραστηριότητας μέχρι τις 15/9/2023, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανανέωση της άδειάς τους.

Σημειώνεται ότι οι αλιείς με αλιευτικά σκάφη ολικού μήκους μικρότερου των 10μ (εκτός αυτών που τηρούν ηλεκτρονικό ημερολόγιο-εκφόρτωση-ERS), έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν ανελλιπώς τις μηνιαίες δηλώσεις παραγωγής μέχρι τη δωδέκατη ημέρα του επόμενου μήνα (π.χ. μέχρι τις 12 Φεβρουάριου για το μηνιαίο δελτίο του Ιανουαρίου), ενώ υποχρεούνται να δηλώνουν μηδενική παραγωγή όταν δεν υπάρχει αλιευτική δραστηριότητα για το μήνα αναφοράς.

Επιπρόσθετα, υπενθυμίζουμε ότι η προθεσμία για την ειδική άδεια αλίευσης  Ξιφία(SWO) και Μακρύπτερου Τόννου(ALB) είναι η 31η Οκτωβρίου 2023 και η αίτηση κατατίθεται ηλεκτρονικά στο ΟΣΠΑ, ενώ για τον Ερυθρό Τόννο(BFT) η αίτηση υποβάλλεται έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2023 στην υπηρεσία μας. Τέλος, η ειδική άδεια αλίευσης για τα είδη Γαρίδα κόκκινη (Aristaeomorpha foliacea) και Γαρίδα γαλαζοκόκκινη (Aristeus antennatus) υποβάλλεται στην υπηρεσία μας από 1η έως 31η Οκτωβρίου 2023.

       Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αλιείας της ΠΕ Μεσσηνίας, στα τηλέφωνα 2721366509 και στο e-mail:alieia@pe-messinias.gr.

Αλιείς: μέχρι 15 Σεπτεμβρίου πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία αλιευτικής δραστηριότητας
photo