Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Ανακοινώσεις » Φύλλο Αυτοτελούς Οικισμού (ΦΑΟ) του Δήμου Μεσσήνης με τις μεταβολές οικισμών που έχουν επέλθει έως την 31η Δεκεμβρίου 2020
Φύλλο Αυτοτελούς Οικισμού (ΦΑΟ) του Δήμου Μεσσήνης με τις μεταβολές οικισμών που έχουν επέλθει έως την 31η Δεκεμβρίου 2020

Το Φύλλο Αυτοτελούς Οικισμού (ΦΑΟ) του Δήμου Μεσσήνης, απέστειλε η Περιφερειακή Υπηρεσία Στατιστικής Μεσσηνίας, στο οποίο αναγράφονται οι οικισμοί κατά Κοινότητα και Δημοτική Ενότητα με τις μεταβολές που έχουν επέλθει έως την 31η Δεκεμβρίου 2020. Επίσης, περιλαμβάνεται και η σχετική εγκύκλιος στην οποία περιγράφεται η διαδικασία ενημέρωσής του.

Ακολουθούν τα σχετικά έγγραφα:

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΦΑΟ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ