Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Ανακοινώσεις » Προσωρινά αποτελέσματα μοριοδότησης αιτήσεων εγγραφών και επανεγγραφών σε Παιδικούς Σταθμούς/ Βρεφονηπιακό Σταθμό Δήμου Μεσσήνης
Προσωρινά αποτελέσματα μοριοδότησης αιτήσεων εγγραφών και επανεγγραφών σε Παιδικούς Σταθμούς/ Βρεφονηπιακό Σταθμό Δήμου Μεσσήνης

Εκδόθηκαν σήμερα Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021 τα προσωρινά αποτελέσματα μοριοδότησης των αιτήσεων εγγραφών και επανεγγραφών για τους Παιδικούς Σταθμούς/ Βρεφονηπιακό Σταθμό Δήμου Μεσσήνης, για το σχολικό έτος 2021 - 2022.

Η σχετική ενημερωτική ανακοίνωση του Τμήματος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης αναφέρει τα εξής:

"Αγαπητοί γονείς,

Με την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων μοριοδότησης των αιτήσεων εγγραφών και επανεγγραφών για τους Παιδικούς Σταθμούς/ Βρεφονηπιακό Σταθμό Δήμου Μεσσήνης, για το σχολικό έτος 2021 - 2022, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε  για τα εξής :

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία προσωπικών δεδομένων 679/2016, οι πίνακες των αποτελεσμάτων θα περιέχουν :

  • τα αρχικά γράμματα του ονοματεπώνυμου του βρέφους / νηπίου
  • τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης
  • το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνετε
  • το πατρώνυμο ή μητρώνυμο

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 72/2021 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου μας «Καθορισμός κριτηρίων εγγραφών-επανεγγραφών για τους Παιδικούς Σταθμούς/ Βρεφονηπιακό Σταθμό»,  έχετε το δικαίωμα ΕΝΣΤΑΣΗΣ στα αποτελέσματα  που έχουν αναρτηθεί, ημέρα Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021 εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας ανάρτησής τους από Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021 έως και Τρίτη 20 Ιουλίου 2021, εγγράφως σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Ένσταση επί προσωρινού πίνακα αποτελεσμάτων» στο Δημαρχείο Μεσσήνης, Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Απασχόλησης, Δημάρχου Π. Πτωχού, 24200 Μεσσήνη.

Οι οριστικοί πίνακες των εγγραφών και επανεγγραφών βρεφών – νηπίων θα ανακοινωθούν μετά από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και τη χορήγηση voucher (αξίας τοποθέτησης) μέσω της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» και του «Προγράμματος Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών με Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας» της Ε.Ε.Τ.Α.Α., περιόδου 2021-2022".

Ακολουθούν οι προσωρινοί πίνακες αποτελεσμάτων:

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΝΗΠΙΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΒΡΕΦΩΝ

Προσωρινά αποτελέσματα μοριοδότησης αιτήσεων εγγραφών και επανεγγραφών σε Παιδικούς Σταθμούς/ Βρεφονηπιακό Σταθμό Δήμου Μεσσήνης
photo