Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Ανακοινώσεις » Εκδόθηκε ο προσωρινός πίνακας κατάταξης για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό Μεσσήνης
Εκδόθηκε ο προσωρινός πίνακας κατάταξης για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό Μεσσήνης

Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης των Βρεφών που θα εγγραφούν στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Μεσσήνης έχει εκδοθεί.

Ακολουθούν τα αποτελέσματα όπως αυτά ανακοινώθηκαν από το αρμόδιο Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης:

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ