Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού » Ταμειακός απολογιστικός πίνακας από Ιανουάριο έως Απρίλιο 2021
Ταμειακός απολογιστικός πίνακας από Ιανουάριο έως Απρίλιο 2021

Ταμειακός απολογιστικός πίνακας από Ιανουάριο έως Απρίλιο 2021

Ακολουθεί ο σχετικός πίνακας:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΑΔΑ