Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού » Ταμειακός απολογιστικός πίνακας από Ιανουάριο έως Σεπτέμβριο 2021
Ταμειακός απολογιστικός πίνακας από Ιανουάριο έως Σεπτέμβριο 2021

Ταμειακός απολογιστικός πίνακας από Ιανουάριο έως Σεπτέμβριο  2021

Ακολουθεί ο σχετικός πίνακας:

9-2021 ΜΕ ΑΔΑ