Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού
Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Ταμειακός απολογιστικός πίνακας Ιανουαρίου 2021

Ταμειακός απολογιστικός πίνακας Ιανουαρίου 2021

Ταμειακός απολογιστικός πίνακας από Ιανουάριο έως Δεκέμβριο 2020

Ταμειακός απολογιστικός πίνακας από Ιανουάριο έως Δεκέμβριο 2020

Ταμειακός απολογιστικός πίνακας από Ιανουάριο έως Νοέμβριο 2020

Ταμειακός απολογιστικός πίνακας από Ιανουάριο έως Νοέμβριο 2020

Ταμειακός απολογιστικός πίνακας από Ιανουάριο έως Σεπτέμβριο 2020

Ταμειακός απολογιστικός πίνακας από Ιανουάριο έως Σεπτέμβριο 2020

Ταμειακός απολογιστικός πίνακας από Ιανουάριο έως Οκτώβριο 2020

Ταμειακός απολογιστικός πίνακας από Ιανουάριο έως Οκτώβριο 2020