Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Συμβάσεις » Πρόσκληση για την απ' ευθείας ανάθεση του έργου "Κοινωνική ένταξη των Αθιγγάνων"
Πρόσκληση για την απ' ευθείας ανάθεση του έργου "Κοινωνική ένταξη των Αθιγγάνων"

Ο Δήμος Μεσσήνης πρόκειται να προβεί στη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝτΑΞΗ ΑΘΙΓΓΑΝΩΝ».

Ακολουθεί το σχετικό έγγραφο:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ